top of page

บริการเกี่ยวกับกระจก

Service02.jpg

กระจกรถยนต์

Service01.jpg

กระจกขึ้นรูปใหม่

DSC_0063.jpg

บริการติดฟิล์มรถ

DSC_0995.jpg

ซ่อมกระจกแตกและรอยร้าว

DSC_1095.JPG

1. กระจกชั้นเดียว (Tempered Glass) 
   
ข้อเสีย: เวลาแตกจะเป็นเศษกระจาย ไม่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ 
     ข้อดี : แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก

2. กระจกนิรภัย 2 ชิ้น (Laminated) 
   
ข้อเสีย: เวลาแตก กระจกจะยังคงรูปเดิมแต่มีเส้นรอยแตกเป็นเส้นๆ หรือลักษณะเป็นจุดดาว 
     ข้อดี : เปราะบาง แตกง่าย

ประเภทของกระจก

ตี่กระจกและแบตเตอรี่

ซ่อมกระจกแตกและรอยร้าว

Mirror03.jpg
bottom of page